Ključne činjenice

SEKTOR:
Obnovljiva
energija
KLIJENT:
VRBOVSKO EKO ENERGIJA
VELIČINA PROJEKTA:
ULOGA MACK-a:
Neovisni financijski nadzor
STATUS PROJEKTA:
DRŽAVA:
Hrvatska
Ključna činjenica 1:
električne
snage
Ključna činjenica 2:
toplinske
snage
Ključna činjenica 3: