Ključne činjenice

SEKTOR:
Farmaceutska
industrija
KLIJENT:
JGL d.d.
VELIČINA PROJEKTA:
ULOGA MACK-a:
Vođenje projekta
STATUS PROJEKTA:
Projekt završen
DRŽAVA:
Hrvatska
Ključna činjenica 1:
novoizgrađenog
zatvorenog prostora
Ključna činjenica 2:
energetske uštede
kroz ekološka rješenja
Ključna činjenica 3:
Ugovoreno, pregovarano
i koordinirano