Vaši izazovi – Naša rješenja

Uspješni su projekti realizirani od strane izvrsnih projektnih timova. Donosimo brojne resurse koji vam mogu pomoći tijekom razvoja i egzekucije kompleksnih projekata. Naši su stručnjaci vrlo talentirani i razvijali su svoju stručnost tijekom dvije decenije isporučujući kompleksne projekte klijentima koji cijene razumjevanje svojih potreba.

Pravovremeno i učinkovito prikupljanje krucijalnih projektnih informacija

Precizno definiranje granica, ciljeva i ishoda projekta

Formiranje kvalitetnog projektnog tima

Optimiziranje projektantskih rješenja i ušteda vremena u odabiru projektantske opcije

Anticipiranje i minimiziranje projektnih rizika i maksimiziranje koristi projekta

Formuliranje robusnog projektnog plana i reduciranje vremena izgradnje

Razvoj robusne strukture troškova uz smanjenje istih

Regrutiranje i odabir najadekvatnijih izvođača, podizvođača i dobavljača

Pregovaranje najboljih cijena za definiran standard kvalitete

Zaštita opsega i plana projekta od potencijalno negativnih elemenata

Održavanje potpune kontrole nad projektom

Uspješna koordinacija raznih projektnih dionika i osiguranje pametne komunikacije

Osiguranje egzekucije i zatvaranja projekta u definiranom vremenskom roku i budžetu

Osiguranje zatvaranja i tranzicije projekta bez teškoća i grešaka

Dostizanje projektinih ciljeva, profitne marže i financijskih ciljeva

MACK dodaje vrijednost

MACK dodaje vrijednost pored isključivo projektnog vođenja. Naši klijenti odabiru MACK kao preferiranog partnera usljed naše sposobnosti da osnažimo vrijednost aktivnosti projektnog vođenja.

POSTAVLJANJE STRATEGIJE PROJEKTA

 • Pomoć u identificiranju finalnih ishoda i vrijednosti projekta
 • Stvaranje organizacijskog fokusa oko strateških ciljeva projekta

IMPLEMENTACIJA NAJBOLJE PRAKSE PROJEKTNOG VOĐENJA

 • Suradnja s naprednim tvrtkama i stručnjacima projektnog vođenja u raznim industrijama
 • Bogatstvo iskustva u procjeni onoga što funkcionira i onoga što ne funkcionira

ANGAŽIRANJE SPECIJALISTA

 • Raširena mreža i iskustvo u angažiranju stručnog savjeta i usluge u kritičnim situacijama
 • Provjerena baza podataka visoko stručnih osoba s listom specifičnih kompetencija, iskustva, znanja i sposobnosti

OJAČAVANJE OPERACIJA PROJEKTNOG VOĐENJA

 • Posvećen tim za određeni zadatak s iskustvom i specijaliziranim znanjem
 • Na zahtjev, praktična podrška za kompleksne situacije i velike izazove

MAKSIMIZIRANJE VRIJEDNOSTI PROJEKTA ZA INVESTIRANI EURO

 • Prepoznato iskustvo u maksimiziranju vrijednosti za projekte putem vrijednosnog inžinjeringa različitih veličina u različitim sektorima
 • Ciljani angažman „outsource“ sposobnosti tijekom životnog ciklusa projekta kada i gdje je potrebno

Filozofija brige o kupcu

MACK je prepoznat po vrhunskoj usluzi. Ova je reputacija izgrađena jer mjerimo kvalitetu naših usluga ne usljed njihovih specifičnih osobina već usljed razine do koje te usluge premašuju očekivanja klijenta.

Ulažemo poseban napor kako bi osigurali personaliziranu i proaktivnu uslugu, stvarajući uvjete za rješavanje širokog spektra zahtjeva klijenta. Toplina, iskrenost i osoban pristup krase svaku ljudsku interakciju i svaki naš zaposlenik aktivno sluša i onda kada mu se nitko ne obraća.

Savjetujemo naše partnere ali i konstantno učimo od njih. Pratimo, testiramo, inoviramo, ponovno testiramo, implementiramo i kontroliramo. Stavljamo se u poziciju partnera i klijenta i nastojimo razmišljati i osjećati iz njihove perspektive.

Vjerujemo da su naši stručnjaci među najboljima ne zato jer posjeduju brojne certifikate, akademske titule ili su članovi renomiranih institucija. Oni su među najboljima jer čine ekstra napor da premaše očekivanja klijenta. Optimizirani troškovi. U okviru budžeta i vremena. Brzi povrat na investiciju.

Naša je fundamentalna filozofija učiniti naše klijente uspješnim i zbrinutim. To je svrha našeg postojanja.

Započinjemo projekt pažljivo slušajući i razumjevajući točke gledišta od strane klijenta. Nastavljamo s transparentnom i otvorenom podrškom. Srž te podrške dolazi u obliku naših posvećenih Voditelja projekata – osoba s tehničkim i komercijalnim znanjima. Navedene osobe rade on-line, off-line a najviše na prvoj liniji fronte sa svojim partnerima i klijentima osiguravajući da je svaki detalj usklađen s velikom slikom i da je svaki problem riješen promptno i u cijelosti.

Naše je duboko poštovanje prema našim partnerima vidljivo u načinu na koji im prilazimo, kako komuniciramo, kako održavamo naša obećanja i kako rješavamo njihove probleme.

Specifično težimo:

 • Uvijek aktivno slušati: potrebe, želje i brige klijenta kako bih ih adekvatno adresirali.
 • Biti pristupačni: uvijek smo dostupni i spremni odgovoriti na pitanja i pružiti podršku kada i gdje je potrebno.
 • Pokazati praktično znanje: znamo što su drugi naši klijenti prolazili u prethodnim projektima i možemo transferirati ta znanja i za potrebe projekta i posla generalno.