Ključne činjenice

SEKTOR:
Nekretnine
KLIJENT:
Profil Nekretnine
VELIČINA PROJEKTA:
ULOGA MACK-a:
Vođenje projekta
STATUS PROJEKTA:
Projekt u tijeku
DRŽAVA:
Hrvatska
Ključna činjenica 1:
luksuznih stanova
Ključna činjenica 2:
Energetska klasa
Ključna činjenica 3: