Ključne činjenice

SEKTOR:
Brodogradnja
KLIJENT:
VELIČINA PROJEKTA:
ULOGA MACK-a:
Glavni izvođač/
kooridnator projekta
STATUS PROJEKTA:
Projekt završen
DRŽAVA:
Njemačka / Hrvatska
Slovenija / Bosna i Hercegovina
Ključna činjenica 1:
proizvedenih kormila
Ključna činjenica 2:
Najveće kormilo
Ključna činjenica 3: