November 17, 2015

Upravljanje procesom tenderiranja

Koristimo tenderski proces prilikom odabira izvođača i podizvođača koji su uključeni u naše projekte. MACK obično provodi slijedeće korake tijekom tenderskog procesa:

 • Izrada tenderskog paketa
  Temeljem zahtjeva investitora, MACK sastavlja tenderski paket koji uključuje precizne upute ponuditeljima sa svim potrebnim nacrtima, tehničkim specifikacijama, troškovnicima i specifikacijama materijala.
 • Pozivi za dostavljanje ponuda
  Ovaj korak obuhvaća slanje tenderskog paketa i poziva za dostavljanje ponuda ponuditeljima odabranim u pred selekcijskom procesu. Predselekcijski proces obuhvaća financijsku i tehničku provjeru sposobnosti ponuditelja.
 • Prikupljanje ponuda
  Postupak prikupljanja ponuda može se razlikovati ovisno o specifičnim potrebama klijenta. Kod nekih projekata zahtijeva se formalni način dostavljanja zapečaćenih ponuda klijentu ali moguće je također primijeniti i neformalniji način prikupljanja ponuda.
 • Analiza dostavljenih ponuda
  Istekom roka za dostavu ponuda, MACK odmah započinje s analizom prikupljenih ponuda. Rezultat postupka je usporediva tablica ponuda svih ponuđača koja omogućuje detaljnu analizu.
 • Potpis ugovora
  Nakon provedene analize dostavljenih ponuda i preporuka klijentu, klijent pristupa potpisu ugovora s izvođačem radova. MACK savjetuje klijenta oko formulacije ugovora i svih njegovih dodataka.