November 17, 2015

Upravljanje procesom nabave

Upravljanje procesom nabave uključuje sve neophodne procese koje je potrebno ugovoriti kako bi se dobavili određeni proizvodi ili usluge potrebni za realizaciju projekta, zadržane pod direktnom nabavom investitora. To se odnosi na kupnju, najam ili ugovaranje različitih proizvoda i usluga od brojnih dobavljača. Upravljanje nabavom prati slijedeći proces: a) planiranje, b) vođenje procesa nabave, c) kontrola procesa nabave, d) primopredaja. Navedeni procesi omogućuju kontrolu nabave projekta i pravovremenu isporuku.