November 17, 2015

Tehnički „due dilligence“

Naša usluga tehničkog „due dilligence“ daje neovisnu  procjenu stvarnog stanja objekta. Na primjer, kao dio sveobuhvatnog procesa “due diligence-a” prilikom kupoprodaje nekretnina, tehnički “due diligence” uključuje fizički pregled objekta i povezanih usluga održavanja kako bi se utvrdilo opće stanje nekretnine i procijenila njena vrijednost.

Ova  usluga uključuje:

  • Provjera stanja
  • Pregled tehničke dokumentacije
  • Procjena troškova
  • Detaljni izvještaj