November 17, 2015

Strateška analiza i definicija projekta

Cilj izrade strateške analize i definicije projekta je da se već prije samog početka, kroz usku suradnju investitora i tvrtke koja upravlja projektom stvore temelji transparentne komunikacije i prođu svi ciljevi, pretpostavke i pitanja oko projekta na sistematičan i robustan način. Kroz ovaj dokument, investitor stvara zdrave temelje za uspjeh projekta, minimalizirajući potencijalna prekoračenja troškova i rokova te izbjegavajući komunikacijske propuste.