November 17, 2015

Financijsko i troškovno planiranje

Cilj financijskog i troškovnog i planiranja je osigurati najbolji moguću financijsku prognozu projekta. Financijsko planiranje provodi se u početnim fazama planiranja projekta i obično se odvija paralelno s planiranjem projektnih rokova i izradom idejnog projekta. Tijekom izrade plana projektnih troškova, stavke troškovnika konstantno se revidiraju i ažuriraju.